Rozpocznij Nowy Rok z wersją 3.0!!!

Start New Year with ProTrainUp 3.0!!!

Instrukcja:

1. Załóż konto trenerskie na stronie: https://protrainup3.com/pl/s/register
1. Register as a coach at page: https://protrainup3.com/en/s/register

2. Po rejestracji wejdź na stronę: https://protrainup3.com/pl/s/import
2. After registration go to the page: https://protrainup3.com/en/s/import

3. Następnie wejdź na swoje konto na wersji 2.0 i przejdź na stronę: https://protrainup2.com/pl/auth/import-key
3. Than log in to your 2.0 account and go to the page: https://protrainup2.com/en/auth/import-key

4. Postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się na powyższej stronie.
4. Follow the steps on the page

5. Unikalny klucz skopiuj z wersji 2.0 do 3.0 i przejdź już do właściwej częsci importu.
5. Copy the unique key from version 2.0 to 3.0 and go to the correct part of the import.

Informacja

Licencja Elite zakupiona na wersji 2.0 przechodzi po migracji konta na wersję 3.0.
The Elite license purchased on version 2.0 passes after migration of the account to version 3.0.